Untitled photo

Anki Riteco Photography, gevestigd aan Hagelkruisweg 47 6077 HB St. Odiliënberg,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://ankiriteco.nl
Hagelkruisweg 47 6077 HB St. Odiliënberg
Tel. +31612475420
Anki Riteco is de Functionaris Gegevensbescherming van Anki Riteco Photography zij is te bereiken via anki.riteco@gmail.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Anki Riteco Photography verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Lijst met contactgegevens van de klant via een app
• Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Anki Riteco Photography verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
Gegevens van personen jonger dan 16 jaar:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via anki.riteco@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Anki Riteco Photography verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Het afhandelen van uw betaling

Anki Riteco Photography verwerkt ook persoonsgegevens:
als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Anki Riteco Photography neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Anki Riteco Photography) tussen zit.

Anki Riteco Photography gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Microsoft Office voor het verwerken van gegevens in Excell  2010 en tekstverwerking via WORD 2010.
Adobe Photoshop, Adobe bridge  voor het bewerken van de foto's en het categoriseren van het fotoarchief.
Externe harde schijven voor het maken van back-ups en het opslaan van de foto's in een archief het fotoarchief, dit t.b.v. mogelijke nabestellingen. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Anki Riteco Photography bewaart:
uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Delen van persoonsgegevens met derden:
Anki Riteco Photography verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Anki Riteco Photography blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Anki Riteco Photography gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Powered by SmugMug Owner Log In