Untitled photo

Slipjacht Triple B Hunt

Mededeling aan de deelnemers van de slipjacht: Ik ga de foto's op 14 februari a.s. in hoge resolutie in een geprivatiseerd album op deze website plaatsen. Daar kunt u de foto's als u wilt downloaden. Het password zal ik via Rijstal Venhof beschikbaar stellen. U kunt mij ook mailen.

Rijstal Venhof 

organiseerde op 7 februari 2015 de Triple B Hunt, met mooie paarden, geweldige honden en hun trainer begeleiders en stijlvol geüniformeerde ruiters. Het mooie weer maakte deze perfecte dag helemaal af.

Bedankt Natalie en Martin, dat ik deel mocht uitmaken van deze geweldige happening!


Foto's kunt u bestellen bij: Oypo Anki Riteco / Slipjacht Triple B Hunt
                                                                              /  Slipjacht Veluwehunt


Link website:     www.venhof.nl
Link Facebook: Rijstal Venhof
Link website:     www.bbbhunt.beSlipjacht

Historie

Jagen achter de meute is niet alleen een sport, het is ook een traditie met een rijk verleden. Frankrijk wordt wel als bakermat van de jacht achter de meute beschouwd. De slipjacht zoals die tegenwoordig in veel landen beoefend wordt, vertoont echter de meeste gelijkenis met foxhunting, zoals dat sinds het midden van de achttiende eeuw in Engeland wordt bedreven. In Nederland beoefenen we een geraffineerde imitatie: de slipjacht.

Wat is de slipjacht

De honden werken een reukspoor uit, dat vooraf is getrokken. De jachtvereniging beschikt, over een speciale vossenkennel waar één of twee vossen verblijven, die op lappen de benodigde vossenlucht produceren. Veel verenigingen of organisaties lenen deze lappen, tegen een vergoeding, van een vossenkennel. Die lappen noemen we het slip, vandaar de termen slipspoor en slipjacht. Met dat slip wordt door de sliptrekker een spoor (scent) getrokken, waarbij zoveel mogelijk de gedragingen van de vos worden geïmiteerd. Door het leggen van lussen en haken krijgen de honden puzzels voorgeschoteld, die ze zelf moeten oplossen. De honden jagen dus letterlijk op ‘niets’. Een slipjacht begint met de ‘meet’, de presentatie van de meute aan de jachtruiters en andere geïnteresseerden. Na de ‘stirrup cup’ (een welkomstdrankje dat te paard wordt genuttigd) begint de slipjacht die meestal uit drie runs bestaat van circa zes kilometer lengte per run. Na iedere run volgt een rustpauze voor hond en paard, waarna men verder trekt naar de volgende run. Aan het einde van iedere slipjacht is de ‘kill’, hier krijgt de meute een koeienpens als substituut voor de bejaagde ‘prooi’.

Organisatie

Het organiseren van een slipjacht gebeurt door een of enkele leden, vaak in samenwerking met een plaatselijk comité of vereniging. De organisatie is erop attent dat doorgangen worden opengemaakt, herkenbaar zijn en na afloop weer worden gesloten. Dit laatste is zeker van belang als een slipjacht door gedeelten van natuurgebieden en of Nationale parken wordt gehouden. Tevens zorgt de organisatie voor de sherrystop en voor alles wat er nog meer bij komt kijken.

Wie doet wat

De Master is verantwoordelijk dat de meute gedisciplineerd is en goed jaagt. De Huntsman is in dienst van de vereniging, of wordt ingehuurd, en is verantwoordelijk voor de verzorging en training van de meute. De Whippers-in assisteren de Huntsman bij de training en tijdens de slipjacht. Master, Huntsman en Whippers-in vormen gezamenlijk de equipage. De Fieldmaster is op de jachtdag de gastheer namens de vereniging en is tijdens de slipjacht verantwoordelijk voor de gedragingen in het veld.

Jachtrooster

De zwaarte van een slipjacht wordt uitgedrukt in:
* categorie L - alle hindernissen en sloten zijn omrijdbaar.
* categorie M - de meeste hindernissen en sloten zijn omrijdbaar.
* categorie Z - de meeste hindernissen en sloten zijn niet omrijdbaar.
* categorie ZZ- met hindernissen en sloten van de zwaarste categorie.

Bij sommige slipjachten is het mogelijk om deel te nemen aan een ‘niet-springend veld’ dat grotendeels hetzelfde tracé volgt echter zonder hindernissen of sloten te nemen.


Powered by SmugMug Owner Log In